دسته بندی ها
test

هفت کنکور

 • کتاب هفت کنکور ادبیات اختصاصى انسانی

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور ادبیات اختصاصى انسانی

  ویژگی های کتاب هفت کنکور ادبیات اختصاصى انسانی:

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۸۵۶-۴

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۳

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

 • کتاب هفت کنکور اقتصاد و ریاضیات انسانی

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور اقتصاد و ریاضیات انسانی

  ویژگی های کتاب هفت کنکور اقتصاد و ریاضیات انسانی:

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۵۲-۷

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۱

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۵۰۰۰

 • کتاب هفت کنکور تاریخ و جغرافیا

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور تاریخ و جغرافیا

  ویژگی های کتاب هفت کنکور تاریخ و جغرافیا :

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۵۳-۴

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۱

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

 • کتاب هفت کنکور عربى اختصاصى انسانى

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور عربى اختصاصى انسانى

  ویژگی های کتاب هفت کنکور عربى اختصاصى انسانى :

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۸۵۷-۱

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۴

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

 • کتاب هفت کنکور منطق و فلسفه و روان شناسی

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور منطق و فلسفه و روان شناسی

  ویژگی های کتاب هفت کنکور منطق و فلسفه و روان شناسی :

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۵۴-۱

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۱

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

هفت کنکور

 • کتاب هفت کنکور ادبیات اختصاصى انسانی

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور ادبیات اختصاصى انسانی

  ویژگی های کتاب هفت کنکور ادبیات اختصاصى انسانی:

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۸۵۶-۴

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۳

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

 • کتاب هفت کنکور اقتصاد و ریاضیات انسانی

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور اقتصاد و ریاضیات انسانی

  ویژگی های کتاب هفت کنکور اقتصاد و ریاضیات انسانی:

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۵۲-۷

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۱

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۵۰۰۰

 • کتاب هفت کنکور تاریخ و جغرافیا

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور تاریخ و جغرافیا

  ویژگی های کتاب هفت کنکور تاریخ و جغرافیا :

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۵۳-۴

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۱

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

 • کتاب هفت کنکور عربى اختصاصى انسانى

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور عربى اختصاصى انسانى

  ویژگی های کتاب هفت کنکور عربى اختصاصى انسانى :

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۸۵۷-۱

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۴

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰

 • کتاب هفت کنکور منطق و فلسفه و روان شناسی

  7,000تومان

  کتاب هفت کنکور منطق و فلسفه و روان شناسی

  ویژگی های کتاب هفت کنکور منطق و فلسفه و روان شناسی :

  ۱٫ کتاب فقط شامل سؤال‌های ۷ سال گذشته کنکور سراسری می‌باشد. این خالص بودن، موجب منظم شدن ذهن شما در مسیر کنکور خواهد شد.
  ۲٫ سؤالات براساس درخت دانش مبحث به مبحث طبقه‌بندی شده است.
  ۳٫ در ابتدای هر فصل، جدول و نمودار فراوانی سؤالات مربوط به هر موضوع آمده است. بنابراین موضوع‌های پرسؤال قابل کشف‌اند.
  ۴٫ به دلیل کم حجم بودن، در زمان کوتاهی،‌ مطالعه‌ی آن تمام می‌شود.
  ۵٫ کتاب سیمی و کوچک است، بنابراین جابه‌جایی و مطالعه‌ی آن در هر شرایطی از قبیل اتوبوس، متر و … آسان و قابل استفاده است.
  ۶٫ در این کتاب، سؤال‌ها در یک صفحه و پاسخ تشریحی همان سؤال در صفحه‌ی مقابلش است. بنابراین دسترسی به پاسخ آن آسان است.

  ویژگی های مهم کتاب

  شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۵۴-۱

  سال نشر: ۹۳

  نوبت چاپ : ۱

  تیراژ اخربن نوبت چاپ : ۲۵۰۰