دسته بندی ها
test

تجربی

 • دین و زندگی دهم تست رشته ریاضی – تجربی خیلی سبز

  19,000تومان

  توضیحات تکمیلی

  نام کتابدین و زندگی دهم تست رشته ریاضی و رشته تجربی
  انتشاراتخیلی سبز
  مولفحامد دورانی – فیروز نژاد نجف
 • کتاب شیمی دهم شب امتحان خیلی سبز

  3,000تومان

  کتاب شب امتحان شیمی ۱)دهم( از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:

  ۱- آزمونهای نوبت اول: آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:

  الف) آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: آزمون‌های شمارهء ۱ و ۲۲ را فصل به فصل طبقه‌بندی کرده‌ایم که اگر خواستید؛ پس از خواندن هر فصل از درس‌نامه تعدادی سؤال حل کنید، به راحتی بتوانید آن‌ها را پیدا کنید. حواستان باشد این آزمون‌ها هم، ۲۰نمره‌ای و مثل یک آزمون کامل هستند.

  ب) آزمون طبقه‌بندی‌نشده: آزمون شمارهء ۳ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم تا یک آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید.

  ۲- آزمونهای نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:

  الف) آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۷۷ را که برای نوبت دوم طرح شده‌اند هم طبقه‌بندی کرده‌ایم که باز هم اگر خواستید پس از خواندن درس‌نامه‌ها تعدادی سؤال از هر فصل به طور جداگانه حل کنید، منبع خوبی در اختیار داشته باشید. هر کدام از این آزمون‌ها هم، ۲۰ نمره دارند در واقع در این بخش، شما ۴ آزمون کامل را می‌بینید.

  ب) آزمون‌های طبقه‌بندی‌نشده: آزمون‌های شمارهء ۸ تا ۱۲ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم؛ پس، در این بخش با ۵ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.

  ۳- پاسخ تشریحی آزمونها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها تمام آن‌چه را شما باید در امتحان بنویسید که نمرهء کامل کسب کنید، برای‌تان نوشته‌ایم. در این قسمت توضیحات تکمیلی را در کادرهای طوسی‌رنگ قرار داده‌ایم.

  ۴- درسنامهء کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برندهء شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند در این قسمت تمام آن‌چه را که شما برای گرفتن نمرهء عالی در امتحان شیمی (۱) نیاز دارید، تنها در ۲۱ صفحه آورده‌ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!

  مؤلف :

  محمد وحیدی

تجربی

 • دین و زندگی دهم تست رشته ریاضی – تجربی خیلی سبز

  19,000تومان

  توضیحات تکمیلی

  نام کتابدین و زندگی دهم تست رشته ریاضی و رشته تجربی
  انتشاراتخیلی سبز
  مولفحامد دورانی – فیروز نژاد نجف
 • کتاب شیمی دهم شب امتحان خیلی سبز

  3,000تومان

  کتاب شب امتحان شیمی ۱)دهم( از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:

  ۱- آزمونهای نوبت اول: آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:

  الف) آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: آزمون‌های شمارهء ۱ و ۲۲ را فصل به فصل طبقه‌بندی کرده‌ایم که اگر خواستید؛ پس از خواندن هر فصل از درس‌نامه تعدادی سؤال حل کنید، به راحتی بتوانید آن‌ها را پیدا کنید. حواستان باشد این آزمون‌ها هم، ۲۰نمره‌ای و مثل یک آزمون کامل هستند.

  ب) آزمون طبقه‌بندی‌نشده: آزمون شمارهء ۳ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم تا یک آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید.

  ۲- آزمونهای نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:

  الف) آزمون‌های طبقه‌بندی‌شده: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۷۷ را که برای نوبت دوم طرح شده‌اند هم طبقه‌بندی کرده‌ایم که باز هم اگر خواستید پس از خواندن درس‌نامه‌ها تعدادی سؤال از هر فصل به طور جداگانه حل کنید، منبع خوبی در اختیار داشته باشید. هر کدام از این آزمون‌ها هم، ۲۰ نمره دارند در واقع در این بخش، شما ۴ آزمون کامل را می‌بینید.

  ب) آزمون‌های طبقه‌بندی‌نشده: آزمون‌های شمارهء ۸ تا ۱۲ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم؛ پس، در این بخش با ۵ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.

  ۳- پاسخ تشریحی آزمونها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها تمام آن‌چه را شما باید در امتحان بنویسید که نمرهء کامل کسب کنید، برای‌تان نوشته‌ایم. در این قسمت توضیحات تکمیلی را در کادرهای طوسی‌رنگ قرار داده‌ایم.

  ۴- درسنامهء کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برندهء شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند در این قسمت تمام آن‌چه را که شما برای گرفتن نمرهء عالی در امتحان شیمی (۱) نیاز دارید، تنها در ۲۱ صفحه آورده‌ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!

  مؤلف :

  محمد وحیدی