دسته بندی ها
test

نهم

 • پرسمان عربی نهم

  16,000تومان

  مولف:

  لیلا علی‌نژاد , خدیجه علی پور

  شناسه:

  ۹۷۸۶۰۰۳۵۹۱۹۳۶

  سری:

  پرسمان

  ویژگی های کتاب:

  • پرسمان عربی مجموعه ای کامل از آموزش، پرسش و پاسخ تشریحی ست که با استفاده از اون احتیاج به هیچ کتاب آموزشی نخواهید داشت
  • از ویژگی های این کتاب:
  • ترجمه کلیه متن های کتاب درسی به صورت واژه به واژه و روان
  • ارائه واژگان به همراه مترادف و متضاد و جمع مکسر
  • آموزش قواعد کتاب درسی به همراه پاسخ تمرین های کتاب درسی
  • ارائه آزمون سوال های امتحانی و پرسش چهارگزینه ای انتهای هر فصل به همراه پاسخ تشریحی
  • ارائه آزمون نوبت اول و نوبت دوم با ریزبارم بندی
  • چاپ ۱۳۹۵-تعداد صفحات:۱۵۲

نهم

 • پرسمان عربی نهم

  16,000تومان

  مولف:

  لیلا علی‌نژاد , خدیجه علی پور

  شناسه:

  ۹۷۸۶۰۰۳۵۹۱۹۳۶

  سری:

  پرسمان

  ویژگی های کتاب:

  • پرسمان عربی مجموعه ای کامل از آموزش، پرسش و پاسخ تشریحی ست که با استفاده از اون احتیاج به هیچ کتاب آموزشی نخواهید داشت
  • از ویژگی های این کتاب:
  • ترجمه کلیه متن های کتاب درسی به صورت واژه به واژه و روان
  • ارائه واژگان به همراه مترادف و متضاد و جمع مکسر
  • آموزش قواعد کتاب درسی به همراه پاسخ تمرین های کتاب درسی
  • ارائه آزمون سوال های امتحانی و پرسش چهارگزینه ای انتهای هر فصل به همراه پاسخ تشریحی
  • ارائه آزمون نوبت اول و نوبت دوم با ریزبارم بندی
  • چاپ ۱۳۹۵-تعداد صفحات:۱۵۲